Hlasování
30. schůze, 5. 6. 2019

Procedurální hlasování
449 - 450 (5. 6. 2019)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení
451 - 813 (5. 6. 2019)

184. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
814 (5. 6. 2019)

188. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
815 (5. 6. 2019)

189. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
816 (5. 6. 2019)

190. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
817 (5. 6. 2019)

191. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
818 (5. 6. 2019)

242. Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968
819 - 829 (5. 6. 2019)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení
830 - 833 (5. 6. 2019)

122. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení
834 - 835 (5. 6. 2019)


ISP (příhlásit)