Hlasování
27. schůze, 26. 3. 2019

Procedurální hlasování
297 - 299 (26. 3. 2019)

163. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
300 (26. 3. 2019)

80. Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení
301 (26. 3. 2019)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
302 (26. 3. 2019)

Procedurální hlasování
303 (26. 3. 2019)

151. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 12. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů
304 - 311 (26. 3. 2019)


ISP (příhlásit)