Hlasování
27. schůze, 13. 3. 2019

Procedurální hlasování
217 - 221 (13. 3. 2019)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení
222 - 247 (13. 3. 2019)

109. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
248 - 254 (13. 3. 2019)

110. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení
255 - 263 (13. 3. 2019)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení
264 (13. 3. 2019)

115. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
265 - 266 (13. 3. 2019)

116. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
267 (13. 3. 2019)

117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
268 (13. 3. 2019)

118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
269 (13. 3. 2019)

119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
270 (13. 3. 2019)

120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
271 (13. 3. 2019)

121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
272 (13. 3. 2019)

21. Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení
273 (13. 3. 2019)

147. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera
274 (13. 3. 2019)

53. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení
275 - 279 (13. 3. 2019)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení
280 (13. 3. 2019)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení
281 (13. 3. 2019)


ISP (příhlásit)