Hlasování
19. schůze, 2. 10. 2018

Procedurální hlasování
176 - 184 (2. 10. 2018)

158. Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 /sněmovní tisk 219/
185 - 186 (2. 10. 2018)

160. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017 /sněmovní tisk 226/
187 (2. 10. 2018)

162. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2018 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2018) /sněmovní tisk 258/
188 (2. 10. 2018)

163. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 1212/
189 (2. 10. 2018)

76. Víceletý finanční rámec EU na období 2021 – 2027 /sněmovní tisk 227-E/ - prvé čtení
190 - 196 (2. 10. 2018)

147. Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 /sněmovní tisk 145/
197 - 198 (2. 10. 2018)


ISP (příhlásit)