Hlasování poslance
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
26. schůze, 31. 1. 2019

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
150 (31. 1. 2019)

124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018 /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
151 (31. 1. 2019)


ISP (příhlásit)