Hlasování poslance
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
13. schůze, 23. 5. 2018

Procedurální hlasování
24 - 26 (23. 5. 2018)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení
27 - 35 (23. 5. 2018)

71. Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení
36 - 42 (23. 5. 2018)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení
43 - 45 (23. 5. 2018)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení
46 - 48 (23. 5. 2018)

91. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
49 (23. 5. 2018)

93. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
50 (23. 5. 2018)

94. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
51 (23. 5. 2018)

95. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
52 (23. 5. 2018)

96. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
53 (23. 5. 2018)

97. Návrh na volbu člena Rady České televize
54 (23. 5. 2018)

Procedurální hlasování
55 (23. 5. 2018)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/6/ - zamítnutý Senátem
56 (23. 5. 2018)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 90/1/ - vrácený Senátem
57 - 58 (23. 5. 2018)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
59 - 67 (23. 5. 2018)


ISP (příhlásit)