Hlasování poslance
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
111. schůze, 8. 7. 2021

Přerušeno do 14. 9. 2021
546. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
81 - 82 (8. 7. 2021)

Procedurální hlasování
83 - 89 (8. 7. 2021)

512. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 8036/
90 (8. 7. 2021)

20. Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení
91 (8. 7. 2021)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
92 (8. 7. 2021)

13. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení
93 (8. 7. 2021)

14. Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení
94 (8. 7. 2021)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení
95 (8. 7. 2021)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - druhé čtení
96 (8. 7. 2021)


ISP (příhlásit)