Hlasování poslance
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
104. schůze, 16. 6. 2021

Procedurální hlasování
387 - 389 (16. 6. 2021)

333. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - třetí čtení
390 (16. 6. 2021)

348. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - třetí čtení
391 - 411 (16. 6. 2021)

334. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
412 - 428 (16. 6. 2021)

331. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 904/ - třetí čtení
429 - 431 (16. 6. 2021)

332. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/ - třetí čtení
432 - 435 (16. 6. 2021)

541. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného
436 (16. 6. 2021)

14. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení
437 (16. 6. 2021)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení
438 (16. 6. 2021)

542. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
439 - 440 (16. 6. 2021)

398. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
441 (16. 6. 2021)


ISP (příhlásit)