Hlasování poslance
Mgr. Jiří Kobza
98. schůze

Procedurální hlasování
1 - 44 (13. 4. 2021), 52 - 55 (14. 4. 2021), 95 - 104 (16. 4. 2021), 150 - 167 (20. 4. 2021), 203 - 206 (21. 4. 2021), 214 - 215 (22. 4. 2021), 217 - 222 (23. 4. 2021), 257 - 297 (4. 5. 2021), 299 - 307 (5. 5. 2021), 319 (6. 5. 2021), 327 - 328, 349 (7. 5. 2021)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/10/ - vrácený Senátem
45 - 46 (13. 4. 2021)

60. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení
320 - 322 (6. 5. 2021)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení
212 (21. 4. 2021)

203. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení
90 - 92 (14. 4. 2021)

310. Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení
86 - 89 (14. 4. 2021)

312. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení
216 (22. 4. 2021)

334. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - třetí čtení
56 - 59 (14. 4. 2021)

335. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
60 - 85 (14. 4. 2021)

336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení
105 - 149 (16. 4. 2021)

337. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení
308 (5. 5. 2021)

341. Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
225 - 234 (23. 4. 2021)

342. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení
348 (7. 5. 2021)

344. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení
235 - 252 (23. 4. 2021)

345. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - třetí čtení
223 - 224 (23. 4. 2021)

381. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení
329 - 347 (7. 5. 2021)

395. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
47 (13. 4. 2021)

396. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
48 (13. 4. 2021)

397. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
49 (13. 4. 2021)

398. Návrh na volbu členů Rady České televize
51 (13. 4. 2021)

399. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
50 (13. 4. 2021)

499. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/
211 (21. 4. 2021)

515. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny
168 - 169 (20. 4. 2021)

524. Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu
323 - 326 (6. 5. 2021)

526. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
93 - 94 (15. 4. 2021), 213 (22. 4. 2021)

528. Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021
253 - 256 (23. 4. 2021)

529. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1205/ - zkrácené jednání
207 - 210 (21. 4. 2021)

530. Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014
170 - 202 (20. 4. 2021)


ISP (příhlásit)