Hlasování poslance
Mgr. Jiří Kobza
82. schůze, 10. 2. 2021

Přerušeno.
Procedurální hlasování
1 - 2 (10. 2. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení
3 - 5 (10. 2. 2021)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)