Hlasování poslance
Mgr. Jiří Kobza
33. schůze

Procedurální hlasování
1 - 23 (9. 7. 2019), 25 - 34 (10. 7. 2019), 78 - 79, 124 - 131 (12. 7. 2019)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení
72 - 73 (10. 7. 2019)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
24 (9. 7. 2019), 59 - 71 (10. 7. 2019)

11. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení
35 - 36 (10. 7. 2019)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení
75 - 76 (11. 7. 2019)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení
37 - 42 (10. 7. 2019)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - třetí čtení
43 - 49 (10. 7. 2019)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
80 - 86 (12. 7. 2019)

36. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení
87 - 93 (12. 7. 2019)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení
94 - 97 (12. 7. 2019)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - třetí čtení
98 - 101 (12. 7. 2019)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení
102 - 123 (12. 7. 2019)

40. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
50 - 51 (10. 7. 2019)

41. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
52 (10. 7. 2019)

45. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
53 (10. 7. 2019)

46. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
54 (10. 7. 2019)

47. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
55 (10. 7. 2019)

48. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
56 - 58 (10. 7. 2019)

49. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/
77 (11. 7. 2019)

53. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
74 (11. 7. 2019)


ISP (příhlásit)