Hlasování poslance
Mgr. Jiří Kobza
16. schůze, 28. 6. 2018

103. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
45 (28. 6. 2018)

Procedurální hlasování
46 (28. 6. 2018)

89. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017 /sněmovní tisk 134/
47 (28. 6. 2018)

74. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
48 - 49 (28. 6. 2018)

75. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
50 (28. 6. 2018)

76. Návrh na volbu člena Rady České televize
51 (28. 6. 2018)

77. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
52 (28. 6. 2018)

78. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
53 (28. 6. 2018)

79. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
54 (28. 6. 2018)


ISP (příhlásit)