Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
83. schůze, 11. 2. 2021

Procedurální hlasování
1 - 7 (11. 2. 2021)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení
8 (11. 2. 2021)

1. Vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1153/ - zkrácené jednání
9 - 19 (11. 2. 2021)

Procedurální hlasování
20 (11. 2. 2021)

2. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
21 - 42 (11. 2. 2021)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)