Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
76. schůze

Procedurální hlasování
1 - 3 (9. 12. 2020)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
4 - 14 (9. 12. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/ - zkrácené jednání
15 - 27 (9. 12. 2020)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)