Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
62. schůze, 13. 11. 2020

Procedurální hlasování
300 - 302 (13. 11. 2020)

358. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení
303 (13. 11. 2020)

359. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - třetí čtení
304 - 313 (13. 11. 2020)

360. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - třetí čtení
314 - 318 (13. 11. 2020)

369. Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení
319 - 329 (13. 11. 2020)

395. Vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
330 - 335 (13. 11. 2020)

396. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení
336 - 339 (13. 11. 2020)

503. Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě
340 (13. 11. 2020)


ISP (příhlásit)