Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
62. schůze, 10. 11. 2020

Procedurální hlasování
236 - 247 (10. 11. 2020)

511. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 1055/2/ - vrácený Senátem
248 - 249 (10. 11. 2020)

512. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1060/2/ - vrácený Senátem
250 - 251 (10. 11. 2020)

401. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
252 - 253 (10. 11. 2020)

402. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
254 (10. 11. 2020)

508. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
255 (10. 11. 2020)

Procedurální hlasování
256 (10. 11. 2020)


ISP (příhlásit)