Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
58. schůze, 1. 10. 2020

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
269 (1. 10. 2020)

342. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - třetí čtení
270 - 286 (1. 10. 2020)

343. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení
287 - 300 (1. 10. 2020)

452. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 /sněmovní tisk 843/
301 - 313 (1. 10. 2020)

Procedurální hlasování
314 (1. 10. 2020)


ISP (příhlásit)