Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
56. schůze

Procedurální hlasování
1 - 2 (9. 7. 2020)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví způsob projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů v Poslanecké sněmovně /sněmovní dokument 5222/
3 (9. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
4 - 13 (9. 7. 2020)

3. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 5299/
14 - 33 (9. 7. 2020)

4. Informace premiéra o pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy
34 (9. 7. 2020), 35 - 55 (10. 7. 2020)


ISP (příhlásit)