Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
54. schůze, 7. 7. 2020

Procedurální hlasování
1 - 14 (7. 7. 2020)

30. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení
15 (7. 7. 2020)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení
16 - 17 (7. 7. 2020)

70. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení
18 - 21 (7. 7. 2020)

Procedurální hlasování
22 (7. 7. 2020)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení
23 (7. 7. 2020)

68. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení
24 (7. 7. 2020)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)