Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
111. schůze, 16. 7. 2021

Přerušeno do 14. 9. 2021
Procedurální hlasování
215 - 229 (16. 7. 2021)

339. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/ - třetí čtení
230 - 250 (16. 7. 2021)


ISP (příhlásit)