Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
77. schůze, 10. 12. 2020

Procedurální hlasování
1 - 3 (10. 12. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. /sněmovní tisk 1112/ - zkrácené jednání
4 - 6 (10. 12. 2020)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)