Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
54. schůze

Procedurální hlasování
1 - 14, 22 (7. 7. 2020), 25 - 27, 109 (8. 7. 2020)

30. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení
15 (7. 7. 2020)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení
16 - 17 (7. 7. 2020)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení
23 (7. 7. 2020)

68. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení
24 (7. 7. 2020)

70. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení
18 - 21 (7. 7. 2020)

266. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení
66 - 108 (8. 7. 2020)

267. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - třetí čtení
49 - 58 (8. 7. 2020)

270. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ - třetí čtení
28 - 48 (8. 7. 2020)

304. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
59 - 60 (8. 7. 2020)

305. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby
61 (8. 7. 2020)

307. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
62 (8. 7. 2020)

308. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
63 (8. 7. 2020)

309. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
64 (8. 7. 2020)

310. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
65 (8. 7. 2020)


ISP (příhlásit)