Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
24. schůze, 19. 12. 2018

Procedurální hlasování
124 - 126 (19. 12. 2018)

145. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
127 (19. 12. 2018)

146. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
128 (19. 12. 2018)

147. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
129 (19. 12. 2018)

148. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
130 - 131 (19. 12. 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
132 - 257 (19. 12. 2018)

115. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 /sněmovní tisk 288/
258 - 259 (19. 12. 2018)


ISP (příhlásit)