Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
2. schůze, 28. 11. 2017

Procedurální hlasování
1 - 3 (28. 11. 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
4 - 20 (28. 11. 2017)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období) /sněmovní dokument 12/
21 (28. 11. 2017)

4. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
22 - 25 (28. 11. 2017)

5. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
26 (28. 11. 2017)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby
27 - 30 (28. 11. 2017)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby
31 - 34 (28. 11. 2017)

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby
35 - 38 (28. 11. 2017)

9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
39 - 40 (28. 11. 2017)

10. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
41 - 42 (28. 11. 2017)

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby
43 - 44 (28. 11. 2017)

12. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
45 - 46 (28. 11. 2017)

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby
47 - 48 (28. 11. 2017)

14. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
49 (28. 11. 2017)

17. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017
50 (28. 11. 2017)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)