Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
111. schůze, 7. 7. 2021

Přerušeno do 14. 9. 2021
Procedurální hlasování
1 - 54 (7. 7. 2021)

330. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - třetí čtení
55 - 58 (7. 7. 2021)

331. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - třetí čtení
59 - 63 (7. 7. 2021)

332. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
64 (7. 7. 2021)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/10/ - vrácený Senátem
65 (7. 7. 2021)

1. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1242/ - zkrácené jednání
66 - 71 (7. 7. 2021)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - zkrácené jednání
72 - 75 (7. 7. 2021)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení
76 (7. 7. 2021)

392. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
77 (7. 7. 2021)

393. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
78 (7. 7. 2021)

394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
79 (7. 7. 2021)

395. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
80 (7. 7. 2021)


ISP (příhlásit)