Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
1. schůze

Procedurální hlasování
3 (20. 11. 2017)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
1 - 2 (20. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
4 - 5 (20. 11. 2017)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
6 (22. 11. 2017)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
7 (22. 11. 2017)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
8 (22. 11. 2017)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
9 - 10 (22. 11. 2017)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
11 (24. 11. 2017)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
12 - 13 (24. 11. 2017)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
14 (24. 11. 2017)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
15 (24. 11. 2017)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
16 (24. 11. 2017)


ISP (příhlásit)