Hlasování
7. schůze, 26. 3. 2014

Procedurální hlasování
98 - 99 (26. 3. 2014)

11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení
100 - 105 (26. 3. 2014)

Procedurální hlasování
106 - 109 (26. 3. 2014)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
110 - 111 (26. 3. 2014)

40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení
112 (26. 3. 2014)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
113 - 114 (26. 3. 2014)

50. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 89/
115 (26. 3. 2014)

42. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
116 - 117 (26. 3. 2014)

44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
118 (26. 3. 2014)

45. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
119 (26. 3. 2014)

46. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů /2/
120 (26. 3. 2014)

47. Návrh na volbu členů Rady České televize
121 (26. 3. 2014)

48. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
122 (26. 3. 2014)

51. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 95/
123 (26. 3. 2014)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - třetí čtení
124 - 127 (26. 3. 2014)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení
128 - 137 (26. 3. 2014)

61. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení
138 - 139 (26. 3. 2014)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení
140 - 145 (26. 3. 2014)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
146 - 147 (26. 3. 2014)

18. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení
148 (26. 3. 2014)

Procedurální hlasování
149 (26. 3. 2014)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení
150 (26. 3. 2014)

52. Informace o podpořeném financování za rok 2012 /sněmovní tisk 90/
151 (26. 3. 2014)

53. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 /sněmovní tisk 91/
152 (26. 3. 2014)

57. Problematika průzkumných prací a těžby zlata v České republice /sněmovní dokument 357/
153 - 154 (26. 3. 2014)


ISP (příhlásit)