Hlasování
55. schůze, 28. 2. 2017

Procedurální hlasování
159 - 171 (28. 2. 2017)

283. Návrh na změnu usnesení č. 896 z 31. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 2. října 2015 ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí /sněmovní dokument 5663/
172 (28. 2. 2017)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení
173 - 176 (28. 2. 2017)

Procedurální hlasování
177 (28. 2. 2017)


ISP (příhlásit)