Hlasování
19. schůze, 22. 10. 2014

Procedurální hlasování
26 - 30 (22. 10. 2014)

91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014 /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení
31 (22. 10. 2014)

15. Vládní návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení
32 - 33 (22. 10. 2014)

106. Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
34 (22. 10. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
35 - 38 (22. 10. 2014)


ISP (příhlásit)