Hlasování
10. schůze, 19. 6. 2014

Procedurální hlasování
127 - 128 (19. 6. 2014)

108. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
129 - 132 (19. 6. 2014)

92. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 147/
133 (19. 6. 2014)

113. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 974/
134 - 137 (19. 6. 2014)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014 /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
138 (19. 6. 2014)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení
139 (19. 6. 2014)

90. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 /sněmovní tisk 130/
140 (19. 6. 2014)

91. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013 /sněmovní tisk 131/
141 (19. 6. 2014)

96. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 /sněmovní tisk 151/
142 (19. 6. 2014)

97. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013 /sněmovní tisk 152/
143 (19. 6. 2014)

98. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 158/
144 (19. 6. 2014)

99. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013 /sněmovní tisk 163/
145 (19. 6. 2014)


ISP (příhlásit)