Hlasování poslance
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
23. schůze, 3. 12. 2014

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - druhé čtení
18 (3. 12. 2014)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
19 - 22 (3. 12. 2014)


ISP (příhlásit)