Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
4. schůze, 16. 12. 2013

Procedurální hlasování
80 - 82 (16. 12. 2013)

40. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
83 (16. 12. 2013)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení
84 (16. 12. 2013)

39. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/
85 - 86 (16. 12. 2013)


ISP (příhlásit)