Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
36. schůze, 16. 12. 2015

Procedurální hlasování
281 (16. 12. 2015)

214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem
282 - 286 (16. 12. 2015)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení
287 - 290 (16. 12. 2015)

180. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
291 - 296 (16. 12. 2015)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení
297 - 301 (16. 12. 2015)

154. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - třetí čtení
302 - 307 (16. 12. 2015)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení
308 - 311 (16. 12. 2015)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení
312 - 313 (16. 12. 2015)

214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem
314 - 315 (16. 12. 2015)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení
316 - 318 (16. 12. 2015)

45. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení
319 - 323 (16. 12. 2015)

46. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení
324 - 327 (16. 12. 2015)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení
328 - 332 (16. 12. 2015)


ISP (příhlásit)