Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
36. schůze, 9. 12. 2015

Procedurální hlasování
104 - 106 (9. 12. 2015)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
107 - 126 (9. 12. 2015)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - třetí čtení
127 - 145 (9. 12. 2015)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - třetí čtení
146 - 159 (9. 12. 2015)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/4/ - vrácený Senátem
160 (9. 12. 2015)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/8/ - vrácený Senátem
161 - 162 (9. 12. 2015)

Procedurální hlasování
163 - 164 (9. 12. 2015)

143. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení
165 - 230 (9. 12. 2015)

144. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 /sněmovní tisk 618/
231 (9. 12. 2015)

145. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky 2017 - 2018 /sněmovní tisk 615/
232 (9. 12. 2015)

146. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 /sněmovní tisk 619/
233 (9. 12. 2015)

36. Vládní návrh zákona o hazardních hrách /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
234 - 238 (9. 12. 2015)

37. Vládní návrh zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
239 - 240 (9. 12. 2015)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
241 - 242 (9. 12. 2015)


ISP (příhlásit)