Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
33. schůze, 22. 10. 2015

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
137 - 139 (22. 10. 2015)

204. Žádost vlády o vyslovení souhlasu s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) podle usnesení vlády č. 734/2015 /sněmovní dokument 2883/
140 (22. 10. 2015)

192. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014 /sněmovní tisk 519/
141 (22. 10. 2015)

193. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 /sněmovní tisk 528/
142 (22. 10. 2015)

194. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 562/
143 (22. 10. 2015)


ISP (příhlásit)