Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
31. schůze, 17. 9. 2015

214. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
75 - 79 (17. 9. 2015)

Procedurální hlasování
80 - 87 (17. 9. 2015)

139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru /sněmovní tisk 466/ - druhé čtení
88 - 89 (17. 9. 2015)

150. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení
90 - 91 (17. 9. 2015)

133. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení
92 - 93 (17. 9. 2015)

Procedurální hlasování
94 - 95 (17. 9. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení
96 - 100 (17. 9. 2015)


ISP (příhlásit)