Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
31. schůze, 15. 9. 2015

Procedurální hlasování
1 - 9 (15. 9. 2015)

1. Informace vlády České republiky o problémech migrace
10 - 12 (15. 9. 2015)

Procedurální hlasování
13 (15. 9. 2015)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/7/ - vrácený Senátem
14 (15. 9. 2015)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/5/ - vrácený Senátem
15 (15. 9. 2015)

62. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
16 - 17 (15. 9. 2015)

39. Vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení
18 - 21 (15. 9. 2015)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení
22 - 23 (15. 9. 2015)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
24 - 31 (15. 9. 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení
32 - 33 (15. 9. 2015)


ISP (příhlásit)