Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
17. schůze, 24. 9. 2014

Procedurální hlasování
119 - 121 (24. 9. 2014)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/ - třetí čtení
122 - 145 (24. 9. 2014)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení
146 - 147 (24. 9. 2014)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení
148 - 158 (24. 9. 2014)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení
159 (24. 9. 2014)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - třetí čtení
160 - 163 (24. 9. 2014)

136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení
164 - 165 (24. 9. 2014)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
166 - 185 (24. 9. 2014)

148. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
186 (24. 9. 2014)

152. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky /2/
187 - 188 (24. 9. 2014)

151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
189 (24. 9. 2014)

Procedurální hlasování
190 (24. 9. 2014)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - třetí čtení
191 - 192 (24. 9. 2014)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
193 - 204 (24. 9. 2014)

Procedurální hlasování
205 - 213 (24. 9. 2014)


ISP (příhlásit)