Hlasování poslance
Mgr. Petr Gazdík
17. schůze, 19. 9. 2014

Procedurální hlasování
52 - 55 (19. 9. 2014)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení
56 - 58 (19. 9. 2014)

Procedurální hlasování
59 (19. 9. 2014)

167. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013 /sněmovní tisk 245/
60 (19. 9. 2014)

168. Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014 /sněmovní tisk 246/
61 (19. 9. 2014)

169. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2014 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2014) /sněmovní tisk 281/
62 (19. 9. 2014)

161. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 /sněmovní tisk 229/
63 - 65 (19. 9. 2014)

153. Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 218/
66 - 67 (19. 9. 2014)

Procedurální hlasování
68 (19. 9. 2014)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
69 (19. 9. 2014)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
70 (19. 9. 2014)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
71 - 73 (19. 9. 2014)


ISP (příhlásit)