Hlasování
47. schůze, 9. 11. 2012

Procedurální hlasování
182 - 192 (9. 11. 2012)

67. Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení
193 - 195 (9. 11. 2012)

111. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
196 - 226 (9. 11. 2012)

142. Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení
227 - 229 (9. 11. 2012)

Procedurální hlasování
230 (9. 11. 2012)


ISP (příhlásit)