Hlasování
45. schůze, 6. 9. 2012

20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
42 - 48 (6. 9. 2012)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/5/ - zamítnutý Senátem
49 (6. 9. 2012)


ISP (příhlásit)