Hlasování
40. schůze, 15. 6. 2012

Procedurální hlasování
157 - 162 (15. 6. 2012)

103. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2011 /sněmovní tisk 652/
163 - 164 (15. 6. 2012)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
165 - 176 (15. 6. 2012)

120. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2721/
177 - 179 (15. 6. 2012)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení
180 - 184 (15. 6. 2012)

30. Vládní návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení
185 - 187 (15. 6. 2012)

31. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/ - prvé čtení
188 - 190 (15. 6. 2012)


ISP (příhlásit)