Hlasování
38. schůze, 2. 5. 2012

Procedurální hlasování
5 - 24 (2. 5. 2012)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/8/ - vrácený Senátem
25 (2. 5. 2012)

3. Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/4/ - vrácený Senátem
26 (2. 5. 2012)

4. Návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/4/ - vrácený Senátem
27 (2. 5. 2012)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/5/ - vrácený Senátem
28 - 29 (2. 5. 2012)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/3/ - vrácený Senátem
30 (2. 5. 2012)

73. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 623 ve výborech Poslanecké sněmovny
31 (2. 5. 2012)

19. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení
32 (2. 5. 2012)


ISP (příhlásit)