Hlasování
25. schůze, 6. 11. 2011

101. Sloučená rozprava k bodům 87 až 100
302 - 330 (6. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
331 - 332 (6. 11. 2011)

88. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/3/ - vrácený Senátem
333 - 334 (6. 11. 2011)

89. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/3/ - zamítnutý Senátem
335 - 337 (6. 11. 2011)

90. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutý Senátem
338 (6. 11. 2011)

91. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/4/ - zamítnutý Senátem
339 (6. 11. 2011)

92. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/3/ - zamítnutý Senátem
340 (6. 11. 2011)

93. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/3/ - zamítnutý Senátem
341 (6. 11. 2011)

94. Návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/3/ - zamítnutý Senátem
342 (6. 11. 2011)

95. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/4/ - zamítnutý Senátem
343 (6. 11. 2011)

96. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/3/ - zamítnutý Senátem
344 (6. 11. 2011)

97. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/4/ - zamítnutý Senátem
345 (6. 11. 2011)

98. Návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/4/ - zamítnutý Senátem
346 (6. 11. 2011)

99. Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/4/ - zamítnutý Senátem
347 (6. 11. 2011)

100. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/4/ - zamítnutý Senátem
348 (6. 11. 2011)


ISP (příhlásit)