Hlasování poslance
Pavel Ploc
54. schůze, 19. 6. 2013

Procedurální hlasování
78 - 81 (19. 6. 2013)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení
82 - 83 (19. 6. 2013)

160. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2011 - září 2012 /sněmovní tisk 865/
84 (19. 6. 2013)

161. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR /sněmovní dokument 5267/
85 (19. 6. 2013)

162. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2012 - březen 2013 /sněmovní tisk 1011/
86 (19. 6. 2013)

166. Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 949/
87 (19. 6. 2013)

167. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR /sněmovní dokument 6863/
88 (19. 6. 2013)

164. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 /sněmovní tisk 927/
89 (19. 6. 2013)


ISP (příhlásit)