Hlasování poslance
Pavel Ploc
52. schůze, 19. 3. 2013

Procedurální hlasování
1 - 36 (19. 3. 2013)

1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem sKaret
37 (19. 3. 2013)

2. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
38 (19. 3. 2013)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení
39 - 40 (19. 3. 2013)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení
41 - 42 (19. 3. 2013)

23. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení
43 (19. 3. 2013)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení
44 (19. 3. 2013)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení
45 (19. 3. 2013)


ISP (příhlásit)