Hlasování poslance
Pavel Ploc
25. schůze, 25. 10. 2011

Procedurální hlasování
1 - 21 (25. 10. 2011)

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 450 a 451 ve výborech Poslanecké sněmovny
22 (25. 10. 2011)

3. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 452 a 453 ve výborech Poslanecké sněmovny
23 (25. 10. 2011)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
24 - 25 (25. 10. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - druhé čtení
26 (25. 10. 2011)


ISP (příhlásit)