Hlasování poslance
Ing. Jiří Papež
54. schůze, 12. 6. 2013

Procedurální hlasování
47 - 48 (12. 6. 2013)

50. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení
49 (12. 6. 2013)

51. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení
50 (12. 6. 2013)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení
51 (12. 6. 2013)


ISP (příhlásit)