Hlasování
6. schůze, 8. 11. 2006

Procedurální hlasování
106 - 117 (8. 11. 2006)

39. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
118 - 122 (8. 11. 2006)

45. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
123 (8. 11. 2006)

46. Návrh na volbu člena a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
124 (8. 11. 2006)

47. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
125 (8. 11. 2006)

48. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
126 (8. 11. 2006)

49. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
127 (8. 11. 2006)

50. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
128 - 129 (8. 11. 2006)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
130 - 141 (8. 11. 2006)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení
142 - 152 (8. 11. 2006)

73. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2006 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2006)
153 (8. 11. 2006)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení
154 - 186 (8. 11. 2006)

40. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
187 (8. 11. 2006)

41. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
188 (8. 11. 2006)

42. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
189 (8. 11. 2006)

43. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
190 (8. 11. 2006)

44. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
191 - 196 (8. 11. 2006)

65. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005 /sněmovní tisk 25/
197 (8. 11. 2006)

67. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 30/
198 (8. 11. 2006)

83. Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - třetí čtení
199 - 201 (8. 11. 2006)

Procedurální hlasování
202 (8. 11. 2006)

87. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - třetí čtení
203 - 208 (8. 11. 2006)

88. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
209 (8. 11. 2006)

89. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení
210 - 211 (8. 11. 2006)

Procedurální hlasování
212 (8. 11. 2006)

18. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
213 - 214 (8. 11. 2006)


ISP (příhlásit)