Hlasování
15. schůze, 20. 6. 2007

51. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/
192 (20. 6. 2007)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení
193 - 196 (20. 6. 2007)

70. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
197 (20. 6. 2007)


ISP (příhlásit)